EKONOMISK KONSULTATION

MÖJLIGHET ATT SÄNKA KOSTNADER

Vi ser över era befintliga tjänster som mobiltelefoni, hemtelefoni, larm, bredband och TV och
eventuella andra tjänster ni kan tänka er.

Detta betyder att vi sätter oss ner och går igenom kostnaderna som hushållet har på teknikfronten
idag och ser vad som är rimligt och vad som inte är det.

I vissa fall kan det vara värt att binda ett abonnemang eller nergradera det till ett mindre för att man
inte utnyttjar det man betalar för, det kan även vara så att det kan vara värt att byta operatör för att
få ner kostnaderna.