RÅDGIVNING OCH UTBILDNING

HANDLEDNING

Vi erbjuder rådgivning, handledning och utbildning kring datorer, datorprogram och tillhörande områden. Detta kan innefatta allt möjligt från utbildning i hemmet kring diverse tekniska apparater till utbildning i grupp med specifika program.

Kontakta oss för att få reda på exakt vad vi kan erbjuda. Vi utformar helt utifrån behovet ni har.